AdSense code

Friday, February 17, 2012

maharaj ji kahte hai agar burai ko kal par taale...---------- Forwarded message ----------
From: Kiran Agarwaal
maharaj ji kahte hai agar burai ko kal par...
Kiran Agarwaal 16 February 20:06
maharaj ji kahte hai agar burai ko kal par taale or acchai ko aaj par kandrit kare to jeevan ki dasha badal jaati hai .....!!!!
sadguru ko mera koti koti naman..........